Hi-tech z Česka: sci-fi nebo reálná vize? / Hi-tech from Czechia: sci-fi or real notion? Rozhovor s děkanem Strojní fakulty ČVUT prof. Ing. Michaelem Valáškem, DrSc / Interview with the Dean of the Faculty of Mechanical Engineering CTU Prague prof. Ing. Michaelem Valáškem, DrSc