Vokurka

 

Vítám vás na svých webových stránkách.

Narodil jsem se 17.10.1962 v Praze, kde jsem prožil většinu života a kde pracuji. Bydlím v Brandýse nad Labem, kde žila část mých předků snad už před několika stoletími. Vystudoval jsem Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze (nyní 1. lékařská fakulta UK), na níž působím jako docent a přednosta Ústavu patologické fyziologie a jako proděkan pro studijní problematiku a pro teoretickou a preklinickou výuku. Kromě pedagogické činnosti se věnuji výzkumu, v současnosti převážně metabolismu železa a jeho regulaci. Jsem hlavním autorem několika výkladových lékařských slovníků určených odborné i laické veřejnosti. Dalším mým zájmem je literatura. 

Martin Vokurka

 

Sbírka povídek Rozpady

 

Lékařské slovníky

 

sbírka

AKTUÁLNĚ

červen 2014: vychází v Nakladatelství Petr Štengl básnická sbírka "a to je láska, pánové"

básně v Dobré adrese 10/2014 


 

 

Železo a lidský organismus

 

 


© Martin Vokurka 2005-14
© Web design Kateřina Tribulová 2005-14