Pedagogická činnost

V roce 1987 jsem nastoupil na Ústav patologické fyziologie, kde nyní působím jako docent patologické fyziologie. Ještě jako student a později jako odborný asistent jsem jsem se podílel na výuce praktických cvičení, později seminářů a přednášek. Nyní vyučuji patologickou fyziologii v celém rozsahu, a to jak studenty lékařství, stomatologie, tak studenty bakalářských a magisterských nelékařských směrů. Vyučuji rovněž v angličtině. Výrazněji se specializuji na výuku patofyziologie kardiovaskulárního systému, jater a metabolismu.

Od ak. roku 2009/10 vyučuji volitelný předmět Patofyziologie v kazuistikách (7 seminářů, 2 EC). Výuka vždy v letním semestru, vhodné pro 3.-5. ročník.

Od jara 2008 jsem členem Oborové rady Fyziologie a patologická fyziologie na Lékařské fakultě UP v Olomouci.

Od 1.9.2012 jsem byl jmenován proděkanem pro studijní záležitosti a pro teoretickou a preklinickou výuku.

Úřední hodiny - ak. rok 2012/13
středa 12,30 - 13,30 (Studijní oddělění, Děkanát 1. LF UK, Kateřinská 32), nejlépe po domluvě

 

Učební texty

(autorství, spoluautorství)

 

Přednášky a semináře

Některé z mých seminářů a přednášek je k dispozici na webových stránkách Ústavu patologické fyziologie ("materiály").

 

Odkazy

1. lékařská fakulta UK v Praze

 

ZPĚT NA HLAVNÍ STRANU


 

© Martin Vokurka 2005-12