Krásná literatura

Krásná literatura je mým zájmem od dětských let. Byl jsem vždy vášnivým čtenářem (nyní bohužel už času tolik nemám), později jsem začal sám psát, básně i povídky. Některé jsem pak i publikoval.
K mým oblíbeným autorům patří Marcel Proust, Franz Kafka, Robert Musil, Michel Tournier, Ian MacEwan, Javier Marías, John Fowles… a řada dalších – a jistě spousta klasiků (Shakespeare).
Z básníků Jacques Prévert, Vladimír Holan, John Donne, Rainer Maria Rilke – mám-li zmínit jen pár nejdůležitějších aspoň v určitých věkových obdobích.
A je spousta pozoruhodných věcí v české literatuře, i současné (ač jsem řadu autorů nečetl), ale nechci dělat žádné výčty.
Spíš by stálo za úvahu vysledovat, co je na které knize zajímavé, někdy jde o celkový námět, stavbu, jazyk, někdy je to jen zajímavá atmosféra …

Rozpady

Sbírka devíti povídek ROZPADY vyšla v květnu 2008 v nakladatelství Galén.
Na obálce je použit obraz Marka Brodského.
O vydání knihy se velkou měrou zasloužil PhDr. Jan Šulc.

Rozpady v médiích

Anotace, zmínky, recenze či rozhovory se dosud objevily v těchto médiích:
Týden č. 26 (30.6.2008)
Medical Tribune č. 22 (21.7.2008)
Salon – Právo (14.8.2008)
Polabský Tok č. 36 (3.9.2008) – Dvě nové knihy brandýských autorů (o Petru Kukalovi – Orel velmi a Martinu Vokurkovi – Rozpady)
Lidové noviny 4.9.2008
Týden v kultuře (21. září 2008), Český rozhlas 1 – Radiožurnál, rozhovor s Janou Klusákovou (dostupné jako Rádio na přání, Týden v kultuře)
Portál české literatury (prosinec 2008), recenze od Vladimíra Novotného
A2 kulturní týdeník – číslo 49 (3.12.2008) – Rozpadání, vyšinutí, zmechanizování (autorka Štěpánka Pašková)
Host – číslo 1/2009
Sanquis – duben 2009 (ukázka z povídky Adopce)
Medical Tribune – číslo 20/2009: Pitvání reality – způsob, jak se jí přiblížit (rozhovor)

O povídkách se ještě před vydáním ve dvou rozhovorech zmínil dr. Jan Šulc – na Portálu české literatury v květnu 2006 a pak v rozhovoru s Danielou Iwashita v kulturním týdeníku A2 (č. 6/07 – únor 2007).

A to je láska, pánové

Sbírka básní, Nakladatelství Petr Štengl 2014.

O duši lékaře

Kniha O duši lékaře, nakladatelství Triton, 2012. Autor jednoho z textů (povídka Exstirpace ticha).

Slovník nespisovné češtiny

V květnu 2006 vydalo nakladatelství Maxdorf Slovník nespisovné češtiny, na němž jsem se spoluautorsky podílel. Hlavním editorem je dr. Hugo. V souvislosti s tím byly zprovozněny stránky slangy.cz.

Ostatní publikace a ukázky z tvorby

Další publikace jsou zmíněny v ukázkách Prózy a poezie